January 20, 2011

ถูกที่ ถูกเวลา

แปลจาก Daily Devotional-New Creation Church  "Right Place, Right Time"


ปัญญาจารย์ 9.11
...คนเร็วไม่ชนะในการวิ่งแข่งเสมอไป หรือฝ่ายมีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไป หรือคนฉลาดไม่รับประทานเสมอไป หรือคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไป หรือผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไป แต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคน

 พระวจนะคำพระเจ้าบอกกับเราว่า การเป็นคนที่เร็วกว่า คนมีกำลังมากกว่า หรือแม้กระทั่งคนฉลาดนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะชนะเสมอไป แต่ว่าการที่เราอยู่ถูกที่ถูกเวลาต่างหากที่ทำให้เรามีชัยชนะในชีวิต รับพระพร พระเจ้าคือผู้เดียวที่ควบคุมเวลา ความคุมโอกาสไว้ในมือพระองค์ ใช่พระองค์เท่านั้นที่สามารถนำเราเข้าไปอยู่ใน ถูกที่ถูกเวลา


พระองค์ทำอย่างนั้นกับหญิงที่ชื่อรูธ เธอเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า เธอเชื่อว่าเธอจะพบความโปรดปราณของพระเจ้าในการไปเก็บข้าวที่ทุ่งนา (นางรูธ2.2) หลังจากนั้นพระคัมภีร์พูดว่า นางก็ออกเดินตามหลังคนเกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าวตก เผอิญเข้าไปในนาของโบอาส ซึ่งเป็นญาติของเอลีเมเลค (นางรูธ 2.3) ในทุ่งนาทั้งหมดของเบทเลเฮม เธอเผอิญเข้าไปในทุ่งนาของโบอาส และโบอาสก็เป็นญาติสนิทของเอลีเมเลคพ่อตาของเธอ นั่นหมายความว่า โบอาสอาจจะเป็นญาติผู้ที่สามารถจะไถ่เธอได้ ใครบางคนที่สามาถจะไถ่เธอ และนำเธออกมาจากความเป็นแม่หม้าย ที่เป็นหมันในดินแดนต่างชาติได้

โบอาสยังเผอิญเป็น ชายมั่งมี(นางรูธ 2.1) และนอกจากนั้นเขายังเต็มใจที่จะไถ่นางรูธด้วย (นางรูธ 4.9-10) สิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดได้อย่างพอดิบพอดี นั่นหมายความว่าพระเจ้าคือผู้เดียวที่สามารถนำนางรูธเข้าไปอย่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า ถูกที่ถูกเวลา

ผมเชื่อว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้ ในวันที่รูธบอกกับแม่ยายเธอว่า และพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉัน(นางรูธ 1.16) พระเจ้าจดบันทึกคำพูดเหล่านั้นไว พระองค์จดจำสิ่งที่นางรูธสารภาพความเชื่ออกมา และพระองค์ทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างถูกต้องในวลาที่ถูกต้อง และสถานที่ที่เหมาะสม

วันนี้พระเจ้าก็อยากให้คุณรู้เช่นกันว่าเพราะคุณพูดว่า พระเจ้า พระองค์เป็นพระเจ้าของเราพระองค์จะเป็นพระเจ้าของคุณ และทำทุกอย่างให้คุณ พระองค์จะนำคุณไปในสถานที่ที่ถูกต้อง และในเวลาที่เหมาะสม ที่ที่คุณจะพบคนที่ถูกต้อง ทำสิ่งที่ต้อง หรือกระทั่งหนีจากอันตรายได้!!

คุณอาจจะไม่รู้ว่าที่ไหนคือที่คุณจะได้พบกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ แต่ว่าพระเจ้ารู้ พระองค์คือผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถจะนำความสามารถของคุณ ความดึงดูดของคุณ และพรสวรรค์ของคุณที่คุณมี และพระองค์รู้ว่าคุณควรอยู่ที่ไหน ที่ที่จะทำให้สิ่งที่คุณมีเกิดผลขึ้น หรือที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ หรือแม้กระทั่งคุณได้พบกับคู่ชีวิตของคุณ!!

No comments:

Post a Comment